הפלסטיק בע״מ - סקרברים ומפוחים

סקרבר לטיהור גזים - מגדל שטיפת גזים - שטיפת גזים - טיפול באוויר